Všichni členové “Technické komise” Světové squashové federace jsou odborníky na poli výstavby squashových kurtů, squashových raket, squashových míčků, brýlí a oděvu pro squash. Předepisují normy pro výstavbu squashových kurtů, které zahrnují rozměry a provedení squashových kurtů.
Světová squashová federace má kromě toho i partnerské společnosti. Poté, co projdou akreditačním procesem, získávají produkty těchto společností akreditace. Jedním z nejdlouhodobějších partnerů jsou ASB SquashCourts. Od roku 1978 jsou ASB SquashCourts partnerem Světové squashové federace.

V roce 2012/13 akreditovala Světová squashová federace následující produkty ASB

 

Firma ASB vedle toho vždy přnášela převratné výsledky ve squashi svými inovačními myšlenkami a produkty. Firma ASB je jediným výrobcem squashových kurtů, kterému bylo uděleno ocenění “Innovation Award“. V roce 2003 předala prezidentka Susie Simcock k příležitosti AGM Světové squashové federace ocenění Horstu Babinskému.

Seznam inovací firmy ASB

1976 První systémový kurt ASB SystemCourt
1978 Prosklená zadní stěna ASB Pro GlassBackWall
1979 První posuvná stěna ASB
1980 Otočná prosklená zadní stěna ASB rotary GlassBackWall
1981 Sportovní podlaha ASB SportsFloor
1990 Hrací kurt ASB GameCourt
1991 Squashový kurt ASB SquashCourt, Systém 100
1995 ASB RainbowCourt
1998 Skleněný kurt ASB ShowGlassCourt
2000 ASB SensitiveTin a výsledková tabule ASB TopSquash
2006 Sklo-keramická podlaha ASB GlassFloor
2007 První skleněný kurt v Club Ship AIDAdiva
2008 Keramická podlaha ASB CeramicFloor
2009 Skleněný kurt ASB ShowGlassCourt (upgrade 2009)
2010 Squashový kurt ASB SquashCourt, Systém 85
2011 Rozhodovací systém ASB RefereeSystem a výsledková tabule ASB TopSquash (obrazovky)
2011 Skleněný kurt 2009 ASB ShowGlassCourt (upgrade 2011)

 

Historie a struktura Světové squashové federace

Světová squashová federace je nejvyšším úřadem mezinárodního squashe. Byla založena v roce 1967 pod názvem “International Squash Rackets Federation”. V roce 1992 získala své současné jméno: Světová squashová federace (World Squash Federation).

Světová squashová federace má v současné době 135 členských zemí, které jsou v WSE reprezentovány svým státním nadřízeným orgánem. Všechny tyto státní squashové federace jsou registrovány s tím, že mají jako zástupce pro hru squash příslušnou státní Olympijskou komisi a odpovědné ministerstvo sportu.

Federaci WSF provozuje řídicí výbor, takzvaný Management Committee (ManCom), který odpovídá za každodenní program. Členové ManCom jsou voleni na valném shromáždění. V něm zasedá jeden prezident a 3 vice-prezidenti. Současným prezidentem WSF je N. Ramachandran z Indie. Spolu s Jahangirem Khanem, bývalým prezidentem WSF, vícenásobným mistrem světa a šampionem British Open a nynějším čestným prezidentem WSF chce N. Ramachandran dovést squash až do olympijských her. V minulých letech se tato myšlenka neujala, protože squash nezískal v Olympijské komisi potřebnou 2/3 většinu hlasů.

Spolu s profesionální asociací mužů PSA (Professional Squash Association) a žen WISPA (Women’s International Squash Players Association) koordinuje WSF kalendář světových squashových turnajů. Tím se zajistí, že se žádné důležité akce nebudou překrývat.

WSF také plánuje, prosazuje mistrovství světa a udílí ceny zemím, které v něm získaly prvenství. Existují mistrovství pro ženy, muže, juniory a seniory. Mistrovství družstev se pořádají každý druhý rok, mistrovství jednotlivců každý rok.

Důležitým posláním WSF je také zajišťovat, aby byl squash součástí akcí s větším počtem sportovních disciplín. Mezi ně patří Commonwealth Games, Pan American Games, Asian Games, World Games a All Africa Games.

Odkaz: http://www.worldsquash.org/