Když squashový míček narazí vysokou rychlostí do stěny, vytvoří se nízký podtlak. Tento podtlak se zvýší, protože část míčku, která narazí do stěny první se od této stěny zase okamžitě odrazí. I při sebemenší nerovnosti způsobí tento podtlak, že se od stěny sáním odtrhávají malé kousky omítky. Stěna ASB systému 40 tento jev natrvalo odstraňuje.

Nosný panel značky ASB Carrier Panel je připevněn ke stávající stěně a je s ní vyrovnaný vertikálně i vodorovně. Technologie ASB pomáhá udržovat odestup stávající stěny od nosných panelů. Stejně jako u stěny Systému 100 je dutina mezi nimi vyplněna stlačeným, plamenem sušeným pískem. Po této instalaci je povrch bez jakýchkoli viditelných spojů a pokryt speciální vrstvou ASB.

Světová squashová federace (WSF) zmenšila ve svých technických normách rozměry renovovaných kurtů jak na šířku, tak na délku o 8 cm a tuto novou velikost znormalizovala.