Otočná prosklená zadní stěna ASB Rotary GlassBackWall otevírá dodatečný prostor. Během velkých turnajů je možné kurt používat pro různé akce jako jsou párty či setkání anebo pro tisk, kdy se kurt otevře v celé své šíři.

Sportovní prostor squashového kurtu lze dodatečně rozšířit směrem dozadu a pak jej lze využít pro badminton či velkou řadu dalších sportovních disciplín.

V hracím kurtu ASB GAME COURT otevírají otočné prosklené zadní stěny prostor pro konání kongresů, různých programů, akcí a výročních oslav.