Kurt ASB RainbowCourt měl a stále má veliký vliv na squash po celém světě. Od okamžiku, kdy byl tento produkt uveden na trh, se mistrovství světa, Světové poháry a národní mistrovství pořádají v kurtech Rainbow.

Mnoho států a squashových škol využívá kurty ASB RainbowCourt jako nejvhodnější prostor pro trénink. Kurt ASB RainbowCourt usnadňuje a urychluje trénink squashe a je možné v něm okamžitě identifikovat míru přesnosti každého úderu.

Kurt ASB RainbowCourt představuje ideální prostor jak pro trénink začátečníka, tak i pro experta na squash. Šipka na podlaze ukazuje hráči, co má dělat.

Trénink v kurtu ASB RainbowCourt

S kurtem ASB RainbowCourt je squash obohacen novými podněty, které udávají budoucí trend.

Jak začátečníci, tak i zkušení hráči jsou plni nadšení z barevných kurtů, které jim převratným způsobem pomáhají během tréninku i utkání lépe porozumět samotné hře.

Zóna se šipkou dělí kurty do prostorů, kde se hraje s míčkem (to jest mimo zóny se šipkou) a prostorů, kde se s míčkem hrát nesmí (uvnitř zóny se šipkou). Přesnost úderu se projeví okamžitě, snadno a lze ji snadno vidět. A to hráče motivuje!

Kurt usnadňuje výuku squashe a hráči dosáhnou v krátké době znatelně vyšších úspěchů.

Barvy

Přední stěna se dělí na dvě zóny: Pod čárou pro podání pro krátké údery (dropy a boasty) na přední stěně; nad podávací čárou pro údery, které jsou vedeny do zadní části kurtu (hlavně drajvy a loby).

Tím se otevírají nejrůznější možnosti pro úder a směrování míčku. Šipka na podlaze ukazuje hráči, kam se má pohybovat a odkud má začít s podáním míčku.

Šipka neustále hráči podvědomě ukazuje jak hrát a tím se výkon hráče zlepšuje.