Příprava squashového centra a rekreačního střediska!
Úspěšnost rekreačního střediska závisí na projektu. Pozdější úspěch zaručí dobrý průzkum a důkladné plánování. Pravidla pro přípravu hotelů a supermarketů jsou v podstatě stejná po celém světě. Tato pravidla je třeba aplikovat také při projektování rekreačního střediska. Aby bylo možné tato pravidla brát v úvahu již před započetím výstavby, poskytne vám firma ASB s radostí další informace.

Squashová centra musí být “doménami životního stylu”!
Připravit rekreační středisko znamená mít cíl, záměr, který chcete úspěšně dovršit. Abyste tohoto cíle či záměru dosáhli, musíte předem vědět, jak bude vypadat jeho výsledek. Atraktivita rekreačního střediska se zvyšuje s počtem nabízených aktivit, které by se měly orientovat podle současných trendů. Dnešním trendem je touha po vyšší životní úrpvni, po větším množství času a vyšší harmonií mezi prací a životem.

Squash vždy bude neodmyslitelnou součástí multifunkčního rekreačního střediska, protože tento sport naplňuje potřeby společnosti více nežli kterýkoliv jiný. Squash představuje konkurenci ostatních sportů.

Squash je “nejzdravější sport na světě” (Forbes Magazine), squash se hraje ve více než 175 zemích, věnuje se mu více než 20 milionů lidí a lze se jej velmi snadno naučit. Squash coby sport vyhovuje potřebám dnešní doby – vyžaduje bleskové reakce, je to rychlá a živá hra jako šachy, vytrvalá, dynamická, erotická a efektivní. Squash dokonale spojuje tělo, ducha i mysl – zpočátku napětí, po kterém následuje kompletní uvolnění.

Squash je efektivní, protože je to hra a lidé hry milují. Hráči squashe mají partnery. Hrají spolu, povídají si, mluví o ostatních hráčích, vyměňují si zkušenosti a jsou komunikativnější než zájemci o jiné sporty a než lidé, kteří chodí na fitness.

Udělejme si krátkou analýzu hráčů squashe!

Analýzy z různých středisek po celém světě ukazují, že hráče squashe lze rozdělit do čtyř kategorií.

Fanatičtí přívrženci squashe: Tito hráči milují squash víc než cokoli jiného a mají nízké požadavky na to, jak by mělo squashové centrum vypadat. Fanatičtí přívrženci squashe představují pouze asi 3 % všech hráčů a navštěvují centrum nejméně šestkrát do měsíce.

Fanoušci squashe: Fanoušci squashe hrají asi třikrát nebo čtyřikrát měsíčně a milují squash. Jejich hlavním přáním je být fit a cítit se dobře. Tuto skupinu tvoří zhruba 17 % všech hráčů.

Rekreační hráči: Rekreační hráči chodí hrát squash do kurtu asi jednou až třikrát za měsíc. Hráči této skupiny mají v případě, že středisko a jeho nabídky nejsou ani atraktivní ani uspokojivé, největší tendenci přejít od squashe k jinému sportu. Tuto skupinu tvoří zhruba 30 % všech hráčů.

Příležitostní hráči: Tuto poslední a nejpočetnější skupinu tvoří zhruba 50 % všech hráčů. Příležitostní hráči se chtějí pouze bavit. Rekreační a příležitostní hráči přinášejí přibližně 50 % obratu. Tyto dvě poslední skupiny jsou příčinou úspěšnosti střediska, protože bez nich by středisko nemohlo fungovat a to je jedno z nejdůležitějších tajemství toho, jak provozovat squashový areál.

Základní pravidla

Jestliže tím podnítíme váš zájem a zvědavost, bude nám potěšením zajistit vám kompletní bružuru, kde blíže pojednáváme o 10 základních pravidlech:
Základní pravidlo čís. 1: Umístění – umístění – umístění!
Základní pravidlo čís. 2: Multifunčnost je nutností!
Základní pravidlo čís. 3: Správný poměr mezi prostory, které přinášejí a nepřinášejí zisk!
Základní pravidlo čís. 4: Investice do rekreačního střediska – musí být přesně vypočítané!
Základní pravidlo čís. 5: Vysoce kvalitní a sdílný design!
Základní pravidlo čís. 6: Dopravní tok zákazníků ve středisku!
Základní pravidlo čís. 7: Prodávejte rekreaci a ne pouze squash!
Základní pravidlo čís. 8: Sociální trendy ve společnosti!
Základní pravidlo čís. 9: Šťastný zákazník!
Základní pravidlo čís.10: Otevření střediska!

 

Pro další případné dotazy k detailům kontaktujte ASB …