Stěžejním cílem firmy ASB je zajistit svými produkty a službami skutečné výhody pro všechny naše zákazníky.

Poskytujeme profesionální řešení šitá na míru požadavkům našich zákazníků a garantujeme, že sortiment našich produktů zdokonalí sportovní zkušenosti zúčastněných atletů, a že také rozvine obchodní potenciál pro naše klienty.

Naším cílem je prosazovat náš široký sortiment produktů a inovací nejvyšší kvality na světových trzích v oblasti squashe. Ubezpečujeme své zákazníky, že veškeré produkty ASB jsou konstruovány s využitím nejnovějších technologií a dostupných znalostí.

Díky svému nadšení inovovat můžeme vytvářet pro naše zákazníky přidanou hodnotu i úspěšné obchodní příležitosti.

Bereme za svou povinnost udržovat své postavení na trhu a naustále zdokonalovat a rozvíjet své produkty tak, abychom plnili potřeby své klientely.

Z tohoto důvodu analyzujeme požadavky svých zákazníků a pomáháme jim činit plány do budoucna tak, aby dokázali zrealizovat svůj dvojí záměr skrytý ve sportovním a obchodním potenciálu.

Kulturou firmy ASB je poskytovat zákazníkům jedinečné služby. Naším konkrétním cílem je šířit své myšlenky a vize toho jak vylepšit nabídku rekreačních středisek a sportovních center jak pro jejich uživatele, tak i pro jejich provozovatele.

To bude mít za následek:
– cílený růst
– tvorbu pracovních příležitostí
– lepší tvorbu hodnot
– další vzdělávání pracovníků
– zabezpečení firmy
– a spokojené zákazníky, kteří nás budou rádi doporučovat na světovém trhu.

Všichni pracovníci firmy ASB podporují firemní filozofii.

A o to se zasazuje tým ASB.